Bydlíte v okrese Louny a hledáte pro své nejmenší ratolesti mateřskou školku s přátelským kolektivem a rodinnou atmosférou? Poradíme Vám. Přihlaste své dítě do MŠ v obci Veltěže. Zřizovatelem naší školky je obec. Všechny děti, které školku navštěvují, jsou v jedné třídě s kapacitou 25 dětí. Přijímáme děti od dvou let věku až po předškoláky. Dítka si ve školce hrají a vzdělávají se podle školního vzdělávacího programu “Smíškové společně s Badenem z Badenu na cestě za poznáním“. Vzdělávací proces doplňují aktivity jako jsou například dětská jóga, logohrátky, práce na IT tabuli, relaxace ve stájích atd. Součástí MŠ je školní zahrada, na níž se nachází skluzavka, pískoviště, kolotoč a jiné herní prvky. S našimi žáčky navštěvujeme i kulturní akce, plavecké kurzy, pořádáme školy v přírodě, karneval, strašidelný den, noc s knihou, Vánoční besídku a mnoho dalšího.

Eva Hübelová, ředitelka MŠ Veltěže

Rozpis akcí

Desatero pro rodiče předškolního věku
1 Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
2 Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
3 Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
4 Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5 Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6 Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
7 Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
8 Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
9 Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10 Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Náš tým

 • Eva Hübelová
 • Diana Pšigrocká
 • Lucie Konečná
 • Nikola Peroutková
 • Lenka Miltnerová
 • ředitelka
 • učitelka
 • učitelka
 • VŠJ, domovnice
 • kuchařka
Tým zaměstnanců MŠ Veltěže
Lukáš čepička

Mateřská škola Veltěže

 • příspěvková organizace
 • Perucká 73, Veltěže 440 01
 • telefon: +420 734 102 546
 • e-mail: reditelka@msvelteze.cz
 • mateřská škola s celodenním provozem
 • IČO: 712 95 062
 • číslo účtu: 107 - 5652060247/0100
 • omlouvání dětí: +420 734 132 729
 • (omlouvat děti nejpozději do 7:00 hodin)
 • denně otevřeno: 6:00 - 16:00 hodin

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako GDPR)

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává

Bc. Rostislav Frič

IČO: 432 65 782

kontakt: gdpr.dpo@email.cz

Podporují nás:

Ústecký kraj
ČEPS
Pijeme kohotkovou
Skutečně zdravá školka
Nadační fond Nexen
Net4gas
Recyklohraní